Beschermingsbewind

Ik sta voor:

  • Beschermend
  • Wederzijds respect
  • Oprecht betrokken
  • Privacy
  • Duidelijkheid
  • Communicatie
  • Transparant

 

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is bedoeld voor mensen welke hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. Ik kan voor u optreden als mentor en de beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van u overnemen. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam. De mentor wordt door de kantonrechter benoemd.

Bewind en mentorschap combineren

Bewind en mentorschap kunt u tegelijk aanvragen. Ook kunt u eerst een bewind en later een mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast een curatele ook een bewind of een mentorschap aan te vragen. Een curatele kan wel omgezet worden in een bewind of een mentorschap. Daarvoor moet u naar de kantonrechter.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam, tenzij een persoon onder curatele is gesteld. Handelingsbekwaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen (bijvoorbeeld een huis kopen of huren).